लहान मुलांना दृष्टिदोष असल्याची आठ (८) लक्षणे

लहान मुले…..देवघराची फुले. मनुष्य प्राणी आपल्या मुलाबाळांवर सर्वाधिक प्रेम करतो. कुटुंब पद्धती मध्ये लहान मुलांचा लडिवाळपणा प्रत्येकाचा जिव्हाळ्याचा विषय असतो. प्रत्येक लहान मूल हे कुटुंबाचा विशेष घटक असते आणि सर्वजण आपल्या परीने लहान मुलांची काळजी घेतात.

परंतु दुर्दैवाने जर लहान बाळाला दृष्टी दोष असेल तर?

किंवा लहान बाळ नीटपणे पाहू शकत नसेल तर.

मोठी मुले तुम्हाला सांगू शकतील की ते पाहू शकत नाहीत, पण जेव्हा लहान मुलांचा प्रश्न येतो, ज्यांनी अजून बोलायला शिकले नाही, तेव्हा आपण पालकांची जबाबदारी आहे कि मुलांचा दृष्टी दोष लवकर जाणून घेऊन आणि त्यांना त्वरित डोळ्यांच्या डॉक्टरांकडे नेण्याची जबाबदारी आपली आहे. लहान मुलांना दृष्टिदोष असल्यास त्याची आठ (८) लक्षणे पुढीलप्रमाणे :-

1. अडथळे पार करतांना त्यांची अडथळ्यांशी टक्कर होते

लहान मुलासाठी रांगताना किंवा चालतांना अनेकदा पडणे हे सामान्य आहे, परंतु जर तुम्हाला लक्षात आले की ते त्यांच्या सभोवतालच्या वस्तू लक्षात घेण्यास असमर्थ आहेत किंवा वारंवार अडथळ्यांशी टक्कर देत आहेत, तर ते त्या मुलामध्ये कमी दृष्टीचे लक्षण असू शकते.

मुलाला नेत्रतज्ज्ञांकडे घेऊन जा आणि त्यांच्या डोळ्यांची तपासणी करा.

2. मुलांना खेळणी लक्षात येत नाहीत

सर्वसाधारणपणे मुलांनाखेळणीआवडतात, परंतु जर तुम्हाला लक्षात आले की मुलाला त्यांच्या सभोवतालची खेळणी पाहता येत नाहीत, तर ही एक चेतावणी असूशकते की, मुलाची दृष्टी सामान्यपणे विकसित होत नाही आणि तुम्हाला डोळ्यांच्या डॉक्टरांनी त्यांची तपासणी करणे आवश्यक आहे.

3. मुल डोळे खूप चोळत राहते.

जर तुम्हाला दिसले की एखाद्या मुल वारंवार डोळे चोळत आहे, किंवा डोळे वारंवार फिरवत आहे, तर त्यांना स्पष्टपणे पाहण्यात अडचण येऊ शकते.

4. तुम्हाला मुलाच्या डोळ्यांच्या बाहुलीमध्ये पांढरा रंग दिसतो

साधारणपणे, मुलाचा बाहुलीचा रंग काळा असतो. जर तुम्हाला मुलाच्या डोळ्याच्या बाहुलीमध्ये पांढरा रंग दिसला तर ते मोतीबिंदू किंवा रेटिनाच्या अधिक गंभीर परिस्थितीमुळे होऊ शकते.

5. मुलाला स्क्विंट (तिरळेपणा / चकणेपणा) आहे

जर तुम्हाला एखाद्या मुलामध्ये स्क्विंट (तिरळेपणा / चकणेपणा)दिसला तर, कदाचित तिरळ्या डोळ्यात दृष्टी खराब आहे.

आपण हे समजून घेतले पाहिजे कि, स्क्विंट ही केवळ कॉस्मेटिक समस्या नाही. बहुतांश घटनांमध्ये, मुलामध्ये खराब दृष्टीमुळे स्क्विंटचा परिणाम होतो. आपण मूळ कारणाचा उपचार केला पाहिजे आणि शक्य तितक्या लवकर स्क्विंट दुरुस्त करणे आवश्यक आहे.

तथापि, स्क्विंट वेळेत दुरुस्त न झाल्यास, तिरळ्या डोळ्यातील दृष्टी कायमस्वरूपी खराब राहील.

6. समोर पाहताना मुलाचे डोके एका विशिष्ट्य कोनात झुकलेले असते.

वस्तू पाहण्यासाठी वेगवेगळ्या कोनात डोकं टेकवण्याकडे मुलांचा कल असतो. तथापि, जर तुम्हाला लक्षात आले की डोक्याची झुकाव सतत दिसून येतो आहे, आणि मुल एका विशिष्ट कोनात डोके झुकवून चांगले पाहण्याचा प्रयत्न करीत आहे. तर मुलाला दृष्टीची समस्या आहे हे एक लक्षण असू शकते

डोळ्यांच्या डॉक्टरांशी त्वरित सल्ला घेणे आवश्यक आहे. जर यावर त्वरित उपचार केले गेले नाहीत तरतर केवळ दृष्टीच खराब राहणार आणि मुलाला मानेच्या समस्या देखील होऊ शकतात.

7. मुले पुस्तके चेहऱ्याच्या अगदी जवळ धरतात.

जर एखाद्या मुलाने पुस्तके, किंवा कोणतीही वाचन किंवा लेखन सामग्रीत्यांच्या चेहऱ्याच्या अगदी जवळ ठेवली असेल, तर ती दृष्टी कमकुवत असल्याचे लक्षण असू शकते आणि मुल पुस्तकत्यांच्या डोळ्याजवळ आणून ते अधिक चांगले पाहण्याचा प्रयत्न करत आहे.

8. मूल सतत डोळ्यांच्या हालचाली करीत असेल तर…

जर तुम्हाला मुलाच्या डोळ्यांच्या सतत-बाजूला किंवा फिरत्या हालचाली दिसल्या तर ते मुलाची दृष्टी खराब असल्याचे एक लक्षण आहे.

या अनैच्छिक डोळ्यांच्या हालचालींसाठी वैद्यकीय संज्ञा “Nystagmus” आहे. हे मुळात डोळ्यांनी केलेल्या लहान “शोध हालचाली” आहेत परंतु खराब दृष्टीमुळे ते त्यांच्या सभोवतालच्या वस्तूंवर लक्ष केंद्रित करू शकत नाहीत.

तुमचे डोळ्यांचे डॉक्टर मुलाची तपासणी करू शकतील आणि Nystagmus चे कारण ठरवू शकतील आणि त्यानुसार त्यावर उपचार करतील.

जर तुम्ही मुलामध्ये यापैकी कोणतीही चिन्हे पाहिली तर तुम्हाला त्यांना तातडीने नेत्रतज्ज्ञांकडे नेणे आवश्यक आहे.

मुलांमध्ये दृष्टी समस्या निर्माण होण्याची कारणे कोणती?

चष्मा, मोतीबिंदू, काचबिंदू आणि रेटिना रोगांमुळे मुलांमध्ये दृष्टी समस्या उद्भवू शकतात.

मी माझ्या आगामी ब्लॉगमध्ये या आजारांच्या तपशीलांवर चर्चा करेन.

मुलामध्ये दृष्टीच्या समस्येवर शक्य तितक्या तातडीने उपचार करणे महत्वाचे का आहे?

मुले पूर्ण दृष्टी घेऊन जन्माला येत नाहीत. ते बोलणे आणि चालायला शिकत असताना ते पाहणे “शिकतात”. सामान्य दृष्टीच्या विकासासाठी, डोळे सामान्य असणे आवश्यक आहे.

डोळ्यांचा कोणताही आजार असल्यास, यामुळे मुलांमध्ये दृष्टी समस्या निर्माण होईल, म्हणून लवकर निदान आणि उपचार आवश्यक आहे.

जरी दृष्टीच्या समस्येची कोणतीही चिन्हे नसली तरीही, 6 महिन्यांपासून 14 वर्षांच्या वयापर्यंत, आपल्या मुलास दरवर्षी नियमित तपासणीसाठी घेऊन जाणे आवश्यक आहे.

तुम्हाला काही प्रश्न असल्यास, खाली मोकळ्या मनाने कमेंट करा किंवा मला neha.pednekar1489@gmail.com वर ईमेल करा

आपण लवकरच माझ्या पुढील ब्लॉगमध्ये भेटू. तोपर्यंत डोळ्यांची चांगली काळजी घ्या आणि निरोगी राहा!

One Comment Add yours

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s